Socratic Seminars

Seminaria Sokratejskie

Poland, 2013–present

4.79 / 5

Average course evaluation out of 5

Socratic Seminars

In November 2013, Polish teachers gathered at the Educational Society of Malopolska (MTO)’s center in Nowy Sącz (southern Poland) for an induction training in Socratic Seminars methodology, learning how to conduct Socratic Seminars in the classroom. The course was led by John Zola of Citizens for Engaged Communities, in cooperation with MTO and the International Institute for Educational Leaders Eureka.

During the first half of 2014, four Après Training Feedback Sessions were held (January 22, March 3, April 10, and June 12). In the meetings, participating teachers and faculty practiced Socratic Seminars, shared their experience of conducting the seminars, and recommended various “texts” for seminars. The teachers also discussed issues encountered in Socratic Seminars they had staged back in their own schools.

In June 2014, John and Jaye Zola trained a new group of teachers. Following this June training, three further meetings were organized (in September, October, and December) to discuss and organize a Socratic Seminar training for new teachers. The first part of the training took place on December 12 and will continue for the next 3 or 4 sessions, depending on the participants’ needs. The subsequent sessions will be held in the first quarter of 2015. Fourteen new participants took part in the December training. Our objective was to have them experience and enjoy a Socratic Seminar, discover its benefits, and possibly encourage them to use this wonderful method in their own classroom or other environment. Barbara Białek, the Regional Coordinator for Socratic Seminars Implementation, conducted a regular full-length Socratic Seminar session, followed by critique, and had the new participants discover the benefits of the method in a follow-up discussion. The seminar was based on a Polish text, and it was conducted in Polish.

The meeting also helped the Socratic Seminar experts refresh the rules and best practices of effective Socratic seminars, and made them realize once again how rigid the Socratic discussion has to be. The seminar was, as always, an intellectual feast and a great pleasure for all those who participated in it. A second Teacher Trainers’ meeting was planned for January 2015.

Seminaria Sokratejskie

Z inicjatywy Johna Zoli, reprezentującego amerykańskie stowarzyszenie Citizens for Engaged Communities, oraz przy wsparciu Międzynarodowego Instytutu Liderów Oświaty Eureka, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe w Nowym Sączu postanowiło krzewić ideę seminarium sokratejskiego w szkolnictwie polskim. Mamy nadzieję, że ta metoda pogłębionej pracy nad tekstem, umiejętnego zadawania pytań, swobodnej wymiany myśli i wzajemnej inspiracji znajdzie zastosowanie w polskich szkołach.

Od stycznia 2014, na comiesięcznych spotkaniach poszkoleniowych dzieliliśmy się naszymi wrażeniami i doświadczeniami z seminariów, które udało się nam przeprowadzić do tej pory. Przedstawialiśmy teksty i obrazki, które sprawdziły się na seminariach lub też proponowaliśmy teksty i obrazki do kolejnych seminariów oraz omawialiśmy wszelkie problemy i kwestie, które pojawiły się od czasu szkolenia w listopadzie 2013, na którym John Zola przeszkolił pierwszych trzynastu nauczycieli w naszym regionie. W czerwcu 2014 John i jego żona przeprowadzili drugie szkolenie dla kolejnej grupy zainteresowanych oraz przygotowali grupę nauczycieli do szkolenia kolejnych nauczycieli. Od września do grudnia bieżącego roku ta grupa trenerów spotkała się trzykrotnie w celu przygotowania warsztatów dla nowych nauczycieli.

W efekcie naszych spotkań 12 grudnia 2014 w Zespole Szkół Społecznych SPLOT rozpoczął się cykl prowadzonych po polsku szkoleń Socratic Seminar Training. 14 nowych nauczycieli wzięło udział w pierwszym spotkaniu. Szkolenie prowadzili nauczyciele, którzy zostali przygotowani to tej pracy w listopadzie 2013 i w czerwcu 2014. Cały cykl, w liczbie trzech lub czterech spotkań, w zależności od potrzeb uczestników, zostanie zrealizowany w pierwszym kwartale 2015.

Szkolenie z pedagogiki sokratejskiej, skierowane do nauczycieli i wykładowców różnych przedmiotów, jest dla nich swoistą odtrutką oraz promuje ich rozwój i współpracę. Uczestnicy seminarium szybko zauważają ogromne korzyści płynące z nauczania sokratejskiego, mianowicie postawienie ucznia w centrum procesu uczenia się, obdarzenie go szacunkiem i wolnością, ale i odpowiedzialnością, oraz przede wszystkim możliwość kształcenia umiejętności XXI wieku (komunikacji, współpracy, krytycznego myślenia i kreatywności). Ponieważ całe szkolenie ma charakter heurystyczny, w jego efekcie nauczyciele od razu będą potrafili przeprowadzić seminarium sokratejskie ze swoimi studentami.

Wszelkie pytania dotyczące Seminariów Sokratejskich proszę kierować do koordynatora projektu, Barbary Białek, 606 882 888. Zachęcamy również do zapoznania się z profilem Johna.