Educating a New Generation of Active Citizens – Revival of Public Achievement in Albania and Kosovo

Albania & Kosovo, 2014-2015

Partners: CAF (Albania), MTO (Poland)

The project aims to contribute to the personal and social development of disadvantaged children and youth in 7 remote rural areas and small cities of Albania and two schools in Kosovo through their introduction to and active participation in the Public Achievement (PA) Program. PA is a youth civic engagement initiative focused on the basic concepts of citizenship, democracy and public work. It also aims to help children and youth learn how to organize themselves to tackle school and other local problems of direct importance to them.

Numerous meetings were organized in order to increase awareness and understanding of the importance of this Program among students, teachers and even parents in 7 rural schools.

Odrodzenie Public Achievement w Albanii i Kosowie

Celem projektu jest rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży w siedmiu miejscowościach położonych na dalekiej prowincji Albanii oraz dwóch szkół w Kosowie poprzez uczestnictwo w programie Public Achievement (PA). Jest to program, który w bardzo praktyczny i naturalny sposób pomaga młodym ludziom stać się aktywnymi obywatelami, zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych. Uczestnicy nabywają umiejętności potrzebne do skutecznego funkcjonowania w życiu publicznym i odkrywają, jak w ustroju demokratycznym zwykli obywatele mogą dokonywać niezwykłych rzeczy. Przekonują się, że grupa ludzi zdecydowana podjąć dobrze zaplanowana akcję może trwale zmienić na lepsze zastaną sytuację i mieć ważny wpływ na decyzje dotyczące ogółu.

Projekt jest prowadzony przez organizację Children Are Our Future (CAF), Albania we współpracy z MTO, Polska i Citizens for Engaged Communities (CEC), USA. Pierwszy etap projektu polegał na warsztatach i wizycie studyjnej w Nowym Sączu grupy czterech trenerek CAF i jednego trenera z Kosowa.

5.dniowa wizyta w Polsce miała miejsce w kwietniu 2014. Goście wzięli udział w intensywnych warsztatach dla mentorów grup PA, prowadzonych przez trenerki MTO mające ogromne doświadczenie w tej dziedzinie, bo od 2004 roku przygotowały one ponad 200 nauczycieli i studentów z 15 krajów do roli mentora PA.

Oprócz warsztatów nasi goście zapoznali się z pracą grupy PA przy ZSS „Splot” w Nowym Sączu i odwiedzili grupę PA przy szkole podstawowej w Królowej Górnej. Uczniowie pochwalili się osiągnięciami grupy oraz opowiedzieli co zobaczyli i czego nauczyli się podczas udziału w międzynarodowym zjeździe grup PA w Odessie w 2013 r. Pojechaliśmy także do Rytra, gdzie goście zwiedzili Park Ekologiczny, założony we wczesnych latach 1990-tych przez grupę uczniów ZSS ”Splot”.

Wizyta przebiegła bardzo dobrze. Goście otrzymali odpowiedzi na wszystkie swoje pytania oraz plik materiałów pomocnych przy prowadzeniu podobnych szkoleń w Albanii i Kosowie. Na przełomie lutego i marca 2015 planowany jest w Durres festiwal grup PA podsumowujący rezultaty tego projektu.

 

Projekti ka për qëllim të kontribuojë në zhvillimin personal dhe social të fëmijëve të pafavorizuara dhe të rinjve në 7 zonat e thella rurale dhe qytetet e vogla të Shqipërisë dhe dy shkolla të Kosovës përmes futjes dhe pjesëmarrjes së tyre aktive në Achievement Publik (PA) Programit . PA është një nismë angazhim të rinjtë qytetar përqendruar në konceptet bazë të shtetësisë , demokracisë dhe punë publike. Ajo gjithashtu ka për qëllim të ndihmojë fëmijët dhe të rinjtë të mësojnë se si të organizohen për të trajtuar shkollën dhe probleme të tjera lokale me rëndësi të drejtpërdrejtë me ta.